ANG 2020 SENSO SA ISANG SULYAP

 

HOUSTON, July 7, 2019 Ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay ang pinamalaking ahensiya sa statistika ng pederal ng pamahalaan. Nakatuon kami sa pagbibigay ng mga kasalukuyang impormasyon at bilang tungkol sa mga tao, lugar, at ekonomiya ng Amerika. Pinoprotekhan ng pederal na batas ang pagiging kompedensiyal ng lahat ng inbidwal na sagot sa kinokolekta ng Kawanhina ng Senso.

Inaatas ng Saligang Batas ng Amerika na aming bilangin o  magkaroon ng senso ang populasyon ng Amerika kada dekada.

Nagbibigay ang senso ng mahalagang informasyon para sa iyo at inyong komunidad,

-Tinutukoy nito kung ilang kinatawan sa Kongreso ang makukuha ng bawat Estado at ginagamit upang muling ayusin ang mga hanganan ng distrito. Ang bilang ng muling pag distrito (redistriting count) ay ipapadala sa mga estado bago sumapit ang Marso 31, 2021.

- Dumedepende ang mga komunidad sa estatistika ng senso upang magplano para sa ibat ibang pangangailangan ng naninirahan kabilang na ang mga bagong kalsada, paaralan, at mga serbisyong  pangkagipitan.

- Maaaring gamitin ng mga negosyo ang datos ng senso upang tukuying kung saan magbubukas ng negosyo,

Bawat taon, naglalaan ang pederal na pamahalaan ng higit sa $675 bilyon sa mga estado at komunidad batay sa datos ng Kawanihan ng Senso.

Sa taong 2020 ay aming ipatutupad ang bagong teknolohiya para mas madali pa kaysa dati ang pagsagot sa senso. Sa kauna unahang pagkakataon, makakasagot kana sa online sa pamamagitan ng telepono, at pati narin sa pamamagitan ng sulat. Gagamitin namin ang datos na ibinigay na ng publiko upang bawasan ang mga follow-up na pagbisita. At, bumubuo kami ng tumpak na listahan ng address at ginagawang awtomatiko ang mga operasyon sa field - lahat ng ito habang pinapanatiling kumpedensiyal at ligtas ang inyong impormasyon.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Philippine Sentinel 2019

The First Filipino-American Community Newspaper in Texas Since 1987

Opinions expressed herein are those of the bloggers and do not 

necessarily reflect the position of The Philippine Sentinel.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon